KAKO?

Kada savjetodavac registruje nezaposleno lice, ono će sa tim pristupnim podacima imati priliku da od kuće ili bilo kod drugog mjesta sa internetskim priključkom pristupi svom nalogu na e-Birou i da:

  • prati i ažurira sve lične podatke, poput oglasa za radna mjesta, rezultata različitih testova (npr. strani jezik), te prijava na radna mjesta.
  • popuni svoj profil (prošireni CV), što će biti značajan izvor informacija za savjetodavca prilikom pripreme savjetodavnog intervjua,
  • interaktivno komunicirati sa savjetodavcem,
  • pogleda plan traženja posla
  • dokumentuje svoje aktivnosti na aktivnom traženju posla.
  • Zakazivati individualna savjetovanja.

Savjetodavac ima mogućnost da uvidom u profil nezaposlenog lica prati implementaciju dogovorenih aktivnosti, provjerava da li profil kandidata odgovara otvorenim radnim mjestima sa kojima je upoznat Biro.

Na ovaj način se ostvaruje bliska komunikacija između nezaposlenog lica i savjetodavca, što povećava šanse nezaposlenog lica da pronađe odgovarajuće zaposlenje.