KO?

Praksa pokazuje da uvođenje moderne službe za zapošljavanje zasnovane na oglednim (pilot) inicijativama u skladu sa najboljim praksama iz Evrope, vodi ka razvoju efikasnijih usluga za nezaposlene. Dakle, Biro treba razvijati nove usluge koje su neophodne kako bi brže integrisali nezaposlene osobe na tržište rada. Kanali koje u tom poslu koristi Biru su lično savjetovanje (svaki radni dan, po zakazivanju savjetovanja sa savjetodavcem), telefonski razgovor sa službenicima Biroa (svaki radni dan zavisno od raspoloživog vremena službenika) i internet usluge (na raspolaganju 7 dana u sedmici, 24 sata dnevno bez ograničenja.

E-biro je web platforma, koja se razvija kao nova usluga i njegova misija je primjena strategije rane intervencije u radu sa nezaposlenim licima, kako bi se smanjilo trajanje nezaposlenosti, odnosno Biro mora da:

  • Uspostavi savjetodavni rad sa nezaposlenim licima kroz individualna ili grupna savjetovanja,
  • omogući aktivan rad sa nezaposlenim licima od prvog dana njihove nezaposlenosti,
  • profilira nezaposlena lica i upućuti ih na otvorena radna mjesta u što kraćem periodu od prijave na evidenciju,
  • omogući što češću interakciju savjetodavca i nezaposlene osobe,
  • prati i dokazuje da li nezaposleno lice aktivno traži posao.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je od oktobra 2008.godine aktivan na polju unapređenja efikasnosti javnih službi za zapošljavanje (JSZZ). Projekat razvija dva Ogledna biroa i mrežu od preko 20 klubova za traženje posla u BiH. Cilj je promijeniti biro u fizičkom smislu (renoviranjem i tehničkom opremom), ali sa fokusom na promjene radnih praksi u skladu sa savremenim tendencijama modernizacije JSZZ. Danas veliki broj službi za zapošljavanje zapadne Evrope koristi e-usluge i kanale ta e-komunikaciju sa nezaposlenim licima.