Munja/Networks: Novi ciklus obuke i prakse za mlade

Oglas otvoren do: 13.04.2016

Munja/Networks: Novi ciklus obuke i prakse za mlade  

Rok prijave 13.04.2016

Nakon upravo završene treće generacije Munja Obuke i Prakse, Munja Inkubator u partnerstvu sa Networks centrom otvara i poziv za novi ciklus.

Polaznici će steći određena znanja i vještine u oblasti rada sa mladima, o razvoju poduzetništva i pokretanja start up-ova, organizaciji eventova, projektnog i office managementa, strateškog informiranja i komuniciranja sa mladima i drugim akterima, kao i vještine prezentiranja, timskog rada, rada sa medijima i dr.Pored same obuke i praktičnog rada, polaznici Programa imaju i mentorsku podršku i dodatna usmjerenja i informacije o drugim programima mobilnosti mladih, stažiranja ili povremenih poslova. MOP se organizira u modernom i kreativnom novootvorenom NETWORKS centru u Sarajevu (Skenderpašina 1, www.networks.ba).Od čega se sastoji program?

  • 30 sati obuke i 120 sati prakse/praktičnog rada u periodu od 3 mjeseca i to:
  • 2h sedmičnog predavanja (srijeda: 18:00-20:00);
  • 3 cjelodnevne radionice jedan dan svaki mjesec;
  • 10h sedmično (u prosjeku) praktičnog rada u Munja Inkubatoru/Networksu ili na događajima, skupovima, studijskim posjetama, on line i sl. prema fleksibilnom i individualnom rasporedu svakog polaznika.

Način apliciranja?

Biografiju (CV) potrebno je poslati najkasnije do srijede 13.04. na e-mail:munja@munja.ba.

Ispuniti on line upitnik na linku: http://goo.gl/forms/hlLrOa7r5x

Više informacija o Programu, modulima i uslovima u dokumentu: Munja – MOP4 – Info – 4.2016Objavio: Admininistrator Admin