YEP INFO PAKET #114 - Iskoristi mogućnosti!


Za Klubove za traženje posla

11.04.2016


U ovom broju možete naći mogućnosti za:

RAZVOJ VJEŠTINA: 5, KONKURSI: 6, PRAKSA: 1, STIPENDIRANJE: 6, GRANTOVI: 1,


Hector Fellow Academy PhD Positions in Germany

The Hector Fellow Academy (HFA) offers fully-funded PhD positions in Natural Sciences, Engineering, and Medicine/ Psychology. The Hector Fellow Academy is a young academy of sciences which offers a platform for networking, interdisciplinary exchange and mutual inspiration to the laureates of the Hector Science Award. In addition the Academy supports promising young researchers

Open to: master’s degree holders from all over the world. The salary is determined by the institute’s guidelines and is comparable to the general pay scale of German universities. In addition, Hector Fellow PhD students receive grants for material expenses for their research project (EUR 15,000) and are given the opportunity to gain interdisciplinary expertise by participating in selected management modules.

Deadline for applying is 30 April 2016.

For more information please visit the official website.Pročitaj više...
Objavio: Marko Piljak

Program stipendiranja Matsumae International Foundation iz Tokija

Matsumae International Foundation iz Tokija uputila je poziv za podnošenje aplikacija za program stipendiranja za 2017.godinu za postdoktorska istraživanja u trajanju od tri do šest mjeseci.

Istraživački program stipendiranja je predviđen prvenstveno za oblast prirodnih nauka, medicine i inžinjeringa, a kandidati moraju imati doktorat i biti mlađi od 49 godina.

Mjesečni iznos stipendije je 220.000 japanskih jena (oko 3.400 KM), obezbijeđena je povratna avionska karta i zdravstveno osiguranje. Stipendistima će biti dodijeljena i početna suma od 120.000 japanskih jena (oko 1.800 KM) za pronalazak smještaja i pokrivanje troškovas lokalnog prevoza.

Rok za dostavu aplikacija direktno Fondaciji Matsumae International je 31.avgust 2016.godinePročitaj više...
Objavio: Marko Piljak

Stipendija u Deutsche Welle u Nemačkoj za studente žurnalistike

Dana za prijavu: 20. 01. 2017

  • Trajanje: 1  semestar
  • Zemlja: Njemačka
  • Jezik: Engleski

Prijava na: jouausb@dw.de

Nivo studija: Osnovne studije

Vrsta/tip: za studiranje, za istraživanje

Website: www.dw.com/en/journalism-internships/a-3399107

Oblast studija: Mediji i komunikacije

Kranji rok za prijavu:

  • za Bon: cijele godine;
  • za Berlin: oktobar za period od januara do juna; april za period od jula do decembra;

Otvoreno za: studente u minimalno trećem semestru studija sa nekim iskustvom u radu na radiju, televiziji ili u multimedijalnom radu;

Naknada: od 310 evra mesečno ili više, u zavisnosti od kvalifikacije kandidata

Stipendije su moguće u svim poljima u kojima DW žurnalisti obavljaju posao: televizija, radio, internet, komunikacije i DW akademija. DW Multimedia Regions odsek u Bonu nudi radio i online stipendije na 30 jezika. DW Multimedia Global odsek u Berlinu nudi TV stipendije za programe koji se emituju na arapskom, engleskom, nemačkom i španskom.Stipendija traje od jedan do šest meseci i počinju od prvog radnog dana na početku meseca. Deutsche Welle pokušava da uključi stipendiste što više može u dnevne rutine odseka. Rad sa žurnalističkim ili editorskim zadatcima zavisi od iskustva koje stipendisti već poseduju.

Kvalifikativnost- Kako bi se kvalifikovali, kadnidati moraju:

  • da završe barem 3 akademska semestra;
  • da imaju bilo kakvog žurnalističkog iskustva na TV-u, radiju ili internetu.

Kandidati kojima je maternji jezik arapski, engleski ili španski, mogu se prijaviti za poziciju na tom jeziku.
Objavio: Admininistrator Admin

Stipendije Masdar insituta iz Abu Dabija za master i doktorske studije

Masdar institut za nauku i tehnologiju iz Abu Dabija (Ujedinjeni Arapski Emirati) ponudio je kandidatima  iz Bosne i Hercegovine stipendije za master i doktorske studije iz različitih oblasti inženjerstava. Rok za prijavu je 31. maj 2016. godine. Više detalja o programu studija, uslovima, rokovima i načinu prijave za stipendiju može se naći na veb–stranici : www.masdar.ac.ae .Pročitaj više...
Objavio: Dragan Dragojević

Otvoren poziv za stipendije u okviru programa „Go Styria”

Pokrajina Štajerska, u saradnji sa Univerzitetom u Gracu nudi u okviru programa “Go Styria” studentima master i doktorskih studija, te postdoktorantima sa univerziteta iz Jugoistočne Evrope, uključujući i studente iz BiH, stipendije za istraživački boravak u Gracu u zimskom semestru 2016/2017. akademske godine, u maksimalnom trajanju od četiri mjeseca. Rok za prijave je 29. april 2016. godine.  Detaljnije informacije o programu, načinu prijavljivanja, te visinama stipendija se mogu pronaći na linku: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/.Pročitaj više...
Objavio: Dragan Dragojević

KONKURS BBI BANKE ZA 100 STIPENDIJA ZA DJECU BEZ RODITELJA

KONKURS BBI BANKE ZA 100 STIPENDIJA ZA DJECU BEZ RODITELJA

Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju učenika/studenata, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Asocijacijom „Fatma“, raspisuje konkurs za dodjelu 100 stipendija za 2015/2016. godinu za djecu bez jednog ili oba roditelja iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za region sjeverne Bosne i Hercegovine.

Pravo na konkurs imaju:

Djeca bez jednog ili oba roditelja, učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije regiona sjeverne BiH (ukupno 100 stipendija za navedeni region iz ukupnog Fonda od 500 stipendija za teritoriju cijele BiH), kako slijedi:

RegiJA “1” – region sjeverne bih dodjeljuje se 100 stipendija – obuhvaća teritoriju Tuzlanskog i Posavskog kantona i općine: Derventa, Bosanski Brod, Doboj i Doboj Istok, Modriča, Šamac, Petrovo, Lopare, Bijeljina, Ugljevik, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Milići i Srebrenica te Distrikt Brčko;

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Davalac stipendija, odnosno Komisija za dodjelu stipendija, zadržava pravo izvršiti preraspodjelu broja stipendija po regionima u skladu sa brojem pristiglih aplikacija koje ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 1 – sjeverna BiH” lično/osobno predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI u Tuzli, Brčkom, Gradačcu, Gračanici, Srebreniku, Kalesiji, Bratuncu ili Živinicama slijedeće dokumente:

Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);

Kopija rodnog lista;

CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);

Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;

Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2014/2015);

Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;

Odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;

Kućnu listu;

Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);

Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);

Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se ne radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti zaprimane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to i iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrati iznos ukupno primljenih sredstava.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.

Primaoci stipendija će biti u obavezi odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili Aocijacije „Fatma“ za prisustvovanje edukacijskim i sličnim predavanjima koji se organiziraju u regiji kojoj gravitira prebivalište dobitnika stipendije.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do ponedjeljka, 14.04.2016. godine do 12,00 sati.

BBI zadržava dokumentaciju za učenike/studente dobitnike stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: info@bbi.ba

Više informacija na : http://www.bbi.ba/bs/static/konkurs-500-stipendija-za-djecu-bez-roditelja-sjeverna-bihPročitaj više...
Objavio: Đorđe Tomić